ETOS realizuje profesionální průmyslové služby a  dodávky elektrické energie, řešení odborných činností v oborech průmyslové energetiky, elektrotechniky, ekologie,  ochrany životního prostředí, požární ochrany , bezpečností  práce, ochrany  zdraví , související s provozem průmyslových firem.

Posláním firmy ETOS je podpora naplňování podnikatelských vizí zaměřené na snižování provozních a režijních nákladů, nákladů na energie a poskytování komplexnch  služeb průmyslovým firmám.

Cílem firmy ETOS  je  efektivní,  komplexní a profesionální  řešení  situací a procesů průmyslové výroby s využitím odborných znalostí, ověřených a osvědčených  postupů.


Konkurenční výhody

   Komplexní řešení průmyslové problematiky

   Rychlá a snadná orientace v legislativním prostředí

   Vysoké praktické znalosti a zkušenosti

   Úspora času a kapacity zaměstnanců

   Úspora provozních a režijních nákladů