·   Komplexní řízení procesů oblasti bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci
·   Zpracování organizačních směrnic bezpečnosti práce a ochrany zdraví
·   Hodnocení pracovních rizik
·   Prevence hodnocení pracovních rizik
·   Hodnocení rizik z hlediska hygieny práce – kategorizace prací
·   Hodnocení rizik práce pro výběr a použití OOPP
·   Dokumentace zdravotně preventivní péče
·   Dokumentace pracovních úrazů
·   Vedení evidence pracovních úrazů
·   Zpracování osnov vstupních a odborných školení
·   Zpracování časových a tématických plánů školení
·   Zpracování prověrek bezpečnosti práce
·   Odborná školení bezpečnosti práce specializace strojírenství
·   Bezpečnost práce při práci ve výškách
·   Bezpečnost práce s nebezpečnými chemickými látkami
·   Výkon funkce bezpečnostního technika